Οι νέοι και οι νέες, αντί για το στόχαστρο, να μπούμε στην προμετωπίδα των αγώνων!