Περιοδεία Λαϊκής Ενότητας στη Μεταμόρφωση | Πέμπτη 27/06