Παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της Λαϊκής Ενότητας του νομού Αχαΐας