Η θέση της ΔΕΑ για την ένταση στο Αιγαίο και τη Ν.Α. Μεσόγειο