Συγκρότηση και κατάθεση ψηφοδελτίων της Λαϊκής Ενότητας