Τα προγράμματα των κομμάτων και η αλήθεια που δεν φαίνεται