Σχόλιο του Γραφείου Τύπου για την προκλητικότητα Ερντογάν στη ΝΑ Μεσόγειο