Απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας (09/06)