Περιοδεία της Λαϊκής Ενότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. (23/05)