Μαριάνα Τσίχλη - Ανυπότακτη Αττική: Πολιτικό σχόλιο για το debate της ΕΡΤ