Το ευρωψηφοδέλτιο «Λαϊκή Ενότητα – Μέτωπο Ανατροπής»