Περιοδεία της Λαϊκής Ενότητας στην Καλλιθέα. (23/05)