Οι περιφερειακές παρατάξεις που στηρίζει η Λαϊκή Ενότητα