Περιοδεία της Λαϊκής Ενότητας στο Σχιστό (Τρίτη 21/05)