Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία: Η αλήθεια είναι εδώ για να μας επιβεβαιώνει και να τους διαψεύδει