Πολύ μαζική και επιτυχημένη η προεκλογική συγκέντρωση της Ανυπότακτης Αττικής!