Περιοδεία της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»