Ευρωεκλογές: κρίσιμα διλήμματα και προωθητικές επιλογές