Συνάντηση «Ανυπότακτης Δημοκρατικής Μακεδονίας» με το δ.σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - ΤΟΤ