Συνάντηση «Ανυπόκτακτης Δημοκρατικής Μακεδονίας» με τη Δ/ΣΑ Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Περιφερειακό Παρ/ Κεν. Μακεδονίας