Εκδήλωση - Ομιλία: υποψήφιοι ευρωβουλευτές Χρ. Σταυρακάκης, Ανασ. Σταυροπούλου, Κων. Σωτηριάδη, | Νομική Αθηνών, Τρίτη 14/05 18:00