Περιοδεία Θανάση Πετράκου, επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»