Νίκος Χουντής και Μαριάνα Τσίχλη στο Γραμματικό, για το θέμα του ΧΥΤΑ | Κυριακή 12/05, ώρα 18:30 μμ, Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού)