Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου: Πρόσκληση - Παρουσίαση των υποψήφιων - Ομιλία Θανάση Πετράκου