Συνάντηση της Ανυπότακτης Δημοκρατικής Μακεδονίας με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ - Τμήμα Κ. Μακεδονίας