Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Λαϊκής Ενότητας - Μετώπου Ανατροπής στο Υπ. Εσωτερικών και παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου της