Συνάντηση της «Ανυπότακτης Δημοκρατικής Μακεδονίας» με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης