Σημαντικότατες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα τεχνικής υποστήριξης στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ.