Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»: Νοσοκομείο σε εγκατάλειψη, παιδιά σε ομηρία