«Ανυπότακτη Ήπειρος», περιφερειακή παράταξη με επικεφαλής τον Κώστα Νουτσόπουλο