Το ευρωψηφοδέλτιο "Λαϊκή Ενότητα - Μέτωπο Ανατροπής"