Όλες και όλοι, την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής, για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας