Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου: Περιοδεία στην Αργολίδα και στην Κορινθία