Πολιτική συγκέντρωση – Συναυλία ΛΑΕ στην Αχαγιά Αχαΐας - Βασίλης κ' Σαράντης Σαλέας – Παν. Λαφαζάνης – Βασ. Στηροκλέας