Ανυπότακτο Ιόνιο: Η ύδρευση των νησιών και η ποιότητα του νερού στην βρύση μας