Περιοδεία υποψ. Ευρωβουλευτών Γ. Τόλιου - Ν. Σαπάροβα και υποψ. Περιφερειακών Συμβούλων Α. Ζηκίδη - Τ. Τσάγκα στον Χολαργό.