Δημήτρης Στρατούλης - Λαϊκή Ενότητα σε μεγάλη κινητοποίηση κατά των βιορευστών στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας