Πρωτιά Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος