Περιοδεία υποψ. Ευρωβουλευτών Νίκου Χουντή, Λίτσας Αμμανατίδου - Πασχαλίδου και Ιωσήφ Παπαδόπουλου, στην Κοζάνη.