Εργατική πρωτομαγιά: Μπορούμε χωρίς μνημόνια, λιτότητα, ευρώ