Γιάννης Δούκας: Τα βαρελότα για τις παράνομες κρατήσεις των συντάξεων