Να μπει τέλος στο έγκλημα της Φυλής σε βάρος της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος