«Κινηματικό» το ψηφοδέλτιο της Ανυπότακτης Δημοκρατικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Σερρών