Η Εκλογική Διακήρυξη του Μετώπου Ανατροπής για την Αθήνα