Εκδήλωση της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» με θέμα: «Μετατροπή της Κοινοπραξίας Club Hotel Loutraki Kazino σε Ανώνυμη Εταιρία»