Ανυπότακτο Ιόνιο: Πολιτισμός είναι πάνω απ' όλα η καθημερινότητά μας κι όχι απλά το πακέτο που θα πωληθεί στον τουρίστα ως το τουριστικό προϊόν