Περιοδείες Δ. Στρατούλη και Β. Μαυρέλου από τη «Λαϊκή Ενότητα - Μέτωπο Ανατροπής» στη Χίο 19 και 20/4