Οι υποτακτικοί του Βερολίνου δεν μπορούν να διεκδικήσουν τίποτε