Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΛΑΕ Ν. Χουντής , Θ. Σκούμας , Κ. Σωτηριάδη σε Θήβα και Λαμία