Στήριξη του αγώνα των εργαζομένων σε ΜΚΟ ενάντια στις εξώσεις των προσφύγων